Huisregels

Zoals bij elke uitgaansgelegenheid zijn er een aantal huisregels waar jongeren zich aan moeten houden:

1 ALGEMEEN

Volg de instructies van de leiding op, voor je eigen veiligheid en die van anderen. Je hebt je ID-kaart bij je, zodat we in geval van nood je gegevens hebben. Bijzonderheden die een speciale aanpak vereisen, meld je bij aanmelding voor de avond of geef je aan bij binnenkomst.

 

2 AANSPRAKELIJKHEID

Je gaat netjes om met de spullen die er staan. Dat betekent:

Tijdens de avond zorgen we SAMEN voor een zo goed mogelijke sfeer. Er is begeleiding aanwezig, die in de gaten houdt of jij je op je gemak voelt. Zij houden in de gaten of er spanningen zijn. Zijn deze er, dan proberen we dit gezamenlijk op te lossen om eventuele escalaties te voorkomen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk zijn voor het gedrag van jongeren. Mocht er toch iets buiten onze invloedssfeer om gebeuren waardoor een van de jongeren zichzelf niet meer in de hand heeft en daardoor schade toebrengt, dan is de jongere of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger zelf aansprakelijk voor de toegebrachte schade.

3 MIDDELENGEBRUIK

Roken is verboden in de Noviteit. Er kan door de jeugd ouder dan 18 jaar voor de deur van de Noviteit gerookt worden. Indien je kunt laten zien dat je ouder bent dan 18 en je wenst een alcoholische versnapering, dan schenken wij aan deze doelgroep wijn of bier op vertoon van de polsband die je bij binnenkomst hebt ontvangen. De begeleiding houdt toezicht op het drankgebruik en zal overmatig gebruik tegengaan. Het kan dus voorkomen, dat begeleiding besluit je geen drank meer te schenken. Drank doorgeven aan bezoekers onder 18 jaar wordt niet getolereerd en daar wordt streng op toegezien; je wordt dan verzocht om Hang Aut te verlaten en ouders worden ingelicht.
Handel in – en gebruik van drugs is verboden. Bij overtredingen en misdrijven worden je ouders geïnformeerd en de politie ingeschakeld. Bagage mag bij verdenking gecontroleerd worden door de leiding.

4 OMGANG MET ANDEREN

Je gaat respectvol om met anderen. Ga naar iemand van de leiding als:

 

5 CONSUMPTIES